Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady w "Świat Wrażeń" ul. Strumykowa 28A, Warszawa.

1. "Świat Wrażeń" jest miejscem przeznaczonym  do zabawy,warsztatów, kursów, urodzin dla Dzieci w wieku od 3 do 13 roku życia. Dzieci, które zostają bez opiekunów w "Świat Wrażeń", muszą podpisać zgodę.

2. W trosce o zdrowie również innych Dzieci, zabrania się przyprowadzenie  dzieci,  będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych. Personel pracujący w danym dniu może odmówić wejścia na zajęcia z widocznymi oznakami infekcji.

3. Obowiązkiem Opiekunów jest poinformowanie personelu o wszelkich schorzeniach Dziecka, np. epilepsja, astma, zaburzenia słuchu,  cukrzyca, itp.

4. Przed wejściem, opiekunowie powinni zdjąć Dzieciom biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki, itp.) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia urazu podczas zabawy.

5. Ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie "Świat Wrażeń" można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. 

6. Opiekunowie Dzieci, ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Opiekun zobowiązany jest zapewnić Dziecku komfortowy pobyt w "Świat Wrażeń" poprzez dopasowanie odpowiedniego ubioru.

8. Opiekun zobowiązany jest pozostawić swoje dane osobowe oraz numer telefonu komórkowego.

9. Odbiór Dziecka jest możliwy wyłącznie przez Opiekuna. W razie konieczności personel może poprosić o okazanie dokumentu tożsamości.

10. Opiekun musi być pełnoletni.

11. Dzieci agresywnie zachowujące się, niszczącą własnością "Świat Wrażeń" i nie potrafiące bawić się z innymi Dziećmi będą proszone o opuszczenie bez zwrotu opłat po powiadomieniu Opiekuna.

12. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością "Świat Wrażeń" rozstrzyga personel pracujący w danym dniu.

13. Karnety na warsztaty itp są ważne przez 1.5 miesiąca od daty zakupu. 

14. Pobieramy 30 % zaliczki od naszych usług.

15. Opiekun jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.Regulamin podpisany przez opiekuna, oznacza akceptację.